Placeholder

Kinderen 0-18 jaar

Voeding- en eetproblemen van kinderen kennen vaak diverse oorzaken.  Denk aan motorische problemen, lichamelijke beperkingen en/of psychologische drempels… Bovendien hebben ze vaak een grote impact op de thuissituatie. 

Ik heb als kinderdiëtist in het bijzonder ervaring opgedaan op het gebied van:

  • eetproblemen / afwijkend eetgedrag / kritische en selectieve eters
  • gewichtsverlies / ondervoeding / groeiachterstand bij kinderen
  • gebruik van dieetpreparaten
  • poepproblemen (bijv. obstipatie en peuterdiarree)
  • overgewicht / obesitas / onverzadigbaar eetgedrag
  • voedselallergie / voedselintoleranties / voedselovergevoeligheden (bijv. koemelkallergie bij zuigelingen en lactose-intolerantie)
  • voedings- en/of eetproblemen door ontwikkelingsstoornis bijv. bij Syndroom van Down, Syndroom van Williams, autismespectrumstoornis (ASS) of andere syndromen/ stoornissen.

Ik help jou en je kind graag verder en zoek samen met jullie naar oplossingen. Soms zijn kleine aanpassingen in de eetgewoonte al voldoende; ik geef praktische adviezen en vind het leuk om jullie te coachen en je kind weer in zijn eigen kracht te zetten!

In de begeleiding is vaak samenwerking met andere disciplines, zoals kinderarts, GGD jeugdgezondheidszorg, huisarts, pre-logopedist, kinderpsycholoog, etc., nodig om een zo optimale zorg voor kinderen te realiseren. In mijn werk als kinderdiëtist zoek ik deze samenwerking op.