Placeholder

Uw ditist

Samenwerken met mensen en coachen is wat ik leuk vind. Daarnaast sta ik voor kwaliteit en maatwerk. Ik richt me op uw specifieke wensen en mogelijkheden. Soms zijn kleine aanpassingen binnen uw eetgewoonte al voldoende, voor een goed resultaat.  Als diëtist kan ik u helpen om hier praktische keuzes in te maken.

Na mijn vierjarige opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ben ik van 2002 tot augustus 2015 als diëtist werkzaam geweest bij een grote thuiszorgorganisatie.

Met ingang van november 2013 is een lang gekoesterde droom uitgekomen en heb ik mijn eigen diëtistenpraktijk geopend binnen Medisch centrum De Brink te Empel . In augustus 2015 is een nevenvestiging in Rosmalen bijgekomen en in december 2017 een nevenvestiging in 's-Hertogenbosch Noord.
Naomi de Werdt, diテδεつεδづつεδεつづδづつεδεつεδづつづδεつづδづつεδεつεδづつεδεつづδづつづδεつεδづつづδεつづδづつォtist