Placeholder

Werkwijze

Ieder mens is anders, daarom is elke behandeling door een diëtist maatwerk. Ik luister eerst naar wat uw verwachtingen zijn en wat u wilt bereiken . Bijvoorbeeld het aanleren van nieuwe eet- en leefgewoonten, verminderen van klachten, verbeteren van bloeduitslagen, afvallen of juist aankomen in gewicht. Vervolgens wordt het eetpatroon doorgenomen.
Ook wordt er aandacht besteed aan lichaamsbeweging en levensstijl.

Tijdens het eerste consult staat  de kennismaking centraal. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.  Aan de hand van deze informatie stel ik met u, rekening houdend met uw wensen en situatie, een persoonlijk behandelplan op. 

Afhankelijk van uw behoefte en het persoonlijk behandelplan zullen er één of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden.  Er  wordt  aandacht besteed aan het  vergroten van uw kennis over voeding  en hoe u deze voeding  kunt aanpassen aan  uw eigen situatie. Verder  wordt er samen met u gezocht naar oplossingen, voor eventuele knelpunten en het stellen van haalbare doelen. Een vervolgconsult duurt ongeveer 20 minuten.

Rapportage
Uw verwijzer wordt door middel van rapportage op de hoogte gehouden van uw behandeling.

Annulering afspraak
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak.