Placeholder

Vergoedingen

Vergoeding via zorgverzekeraar
In 2020 worden de kosten voor dieetadvisering voor drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Per zorgverzekeraar kan het tarief enigszins variëren, maar het ligt ongeveer rond de 63,- euro per uur. Gemiddeld komt dit overeen met 1 intakegesprek en 3-4 vervolgconsulten bij de diëtist.  De geleverde zorg wordt verrekend met uw verplicht eigen risico. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn hierop een uitzondering. Zij hebben géén verplicht eigen risico.

Zorgverzekeraars hebben dieetadvisering vaak opgenomen in hun aanvullende pakketten.  Het aantal uren kan per zorgverzekeraar en aanvullend pakket verschillen.  Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar. 
Krijgt u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of zijn de uren uit uw basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor uzelf. U ontvangt dan zelf de factuur (zie voor meer info, bij zelf betalen).

Vergoeding via ketenzorg
Dieetadvisering voor mensen met een chronische ziekten zoals diabetes mellitus (DM), hart- en vaatziekten (CVRM: cardio vasculair risico management) en/of longziekten (COPD) zijn vaak opgenomen in de ketenzorg. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen uw huisarts en andere zorgverleners. Zij hebben afspraken gemaakt over de uitvoering en samenwerking van de geleverde zorg.  De consultkosten worden betaald door de huisartsenzorggroep waar uw huisarts bij aangesloten is. Dieetadvisering binnen deze ketenzorg is uitgesloten van het wettelijk verplicht eigen risico.
Het is zinvol om bij uw huisarts/praktijkondersteuner te informeren naar de mogelijkheden.

Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en Zorggroep BeRoEmD, Zorggroep Chronos en Zorggroep Beter in de Bommelerwaard.

Is een verwijzing nodig?
De diëtist is vanaf 1 augustus 2011 direct toegankelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van (huis)arts of specialist meestal noodzakelijk, aangezien uw zorgverzekeraar hierom vraagt. Daarnaast bevat een verwijsbrief vaak waardevolle informatie die belangrijk is voor de juiste behandeling. Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt heeft de voorkeur  te behandelen met een verwijsbrief van uw arts.

Declareren en factureren
De kosten van de consulten declareert Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of huisartsenzorggroep. Indien u geen of onvoldoende vergoeding krijgt, ontvangt u zelf de factuur. De facturen worden digitaal verstuurd.

Zelf betalen
Indien u de consulten zelf wilt betalen, of als u meer consulten wilt dan de zorgverzekering vergoedt, dan worden de onderstaande tarieven gehanteerd:

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. contact tijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van
voedingskundige, diëtistische en/of medische gegevens, het eventueel berekenen van de
voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij
aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal
bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.
*Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven.

Intakegesprek € 85,00 - 102,00 (60 minuten + individueel dieetvoorschrift: 15-30 minuten)
Vervolgconsult € 34,00 (30 minuten)
Lang consult / jaarcontrole € 51,00 (45 minuten)
Kort consult / weegconsult  € 17,00 (15 minuten)
Telefonisch consult / E-mail consult € 17,00 (per 15 minuten)
Individueel dieetvoorschrift  € 17,00 (per 15 minuten)
Toeslag huisbezoek € 34,-