Placeholder

Klachtenregeling Paramedici

Hoe handelt u wanneer u een klacht heeft?

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over een dieetbehandeling van Diëtistenpraktijk Naomi de Werdt. Bespreek dit dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen via het digitale klachtenformulier op website klachtenloket paramedici