Placeholder

Annulering afspraak

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden

Het is belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd.
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen.

Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak.